Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

Organizowany we współpracy z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi i Oddziałami PTFarm cykl konferencji dedykowanych farmaceutom. Został on opracowany przy udziale praktykujących lekarzy i farmaceutów, a także we współpracy z przedstawicielami ośrodków uniwersyteckich.

Wszelkie prawa zastrzeżone